Vyhraj s Mestskou lekárňou

Dňa 17.12.2018 Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany  vylosoval 30 šťastných výhercov súťaže Vyhraj s Mestskou lekárňou, 19.12.2018 o 15:00 hod. za účasti pána primátora Ing. Mareka Oremusa boli ceny odovzdané výhercom.