Meranie vnútroočného tlaku

Dňa 21.11.2017 sa v spolupráci s Mudr. Havlasovou konalo bezplatné meranie vnútroočného tlaku. Zákazníci našej lekárne sa za pár minút dozvedeli hodnoty svojho vnútroočného tlaku a informácie o potrebe pravidelného očného vyšetrenia.