Medzinárodný deň srdca

Medzinárodný deň srdca 29.9.2017 u nás v lekárni.
V tento deň sme u nás bezplatne poskytovali tieto služby:

  • meranie tlaku
  • meranie cholesterolu a TAG
  • zisťovanie BMI indexu
  • krátku konzultáciu o zdravom životnom štýle